else@ruimtespeler.nl | 06 33 102 162

Privacy verklaring
Graag informeer ik je en daartoe ben ik ook verplicht, over de gegevens die Ruimtespeler nodig heeft en benut ten behoeve van haar werk en onderneming en om welke gegevens het gaat. Ruimtespeler verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Ruimtespeler verstrekt hebt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld via correspondentie, mail of telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website www.ruimtespeler.nl

Voor het uitvoeren van een thuissessie vraagt Ruimtespeler om de gegevens van eventuele medebewoners, denk aan partner en kinderen. Dit betreft de naam, geboortedatum en geslacht. Ruimtespeler vraagt om deze gegevens ten gunste van het uitvoeren van de genoemde workshop. Je bent uiteraard vrij om deze wel of niet te verstrekken.

Ruimtespeler verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij je te leveren
 • Om te bellen, te appen of te e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om te informeren over wijzigingen van de diensten en producten
 • Het afhandelen van betalingen
 • Verzenden van nieuwsbrief en/of persoonlijke correspondentie
 • Ruimtespeler zal na iedere workshop aantekeningen maken die digitaal opgeslagen worden op de harde schijf van Ruimtespeler.
  Deze gegevens zullen niet met derden gedeeld worden. Deze gegevens zijn bedoeld ter evaluatie en/of ten gunste van het uitvoeren van de werkzaamheden.
 • Ruimtespeler verwerkt ook persoonsgegevens wanneer dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Contactformulieren, nieuwsbrief en e-mail

 • Wanneer je een e-mail, aanmeldingsformulier of enig ander formulier op de website van Ruimtespeler invult en opstuurt, dan worden de gegevens samen met de technische kenmerken door Ruimtespeler bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van het bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van het bericht. 
 • Het bericht kan terecht komen in het e-mailarchief, waar het als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht voor onbeperkte duur kan worden bewaard.
 • E-mail of andere berichten die verstuurt worden tussen ons kunnen worden bewaard als dossiervorming. De gegevens worden opgeslagen op eigen harde schijf van Ruimtespeler of die van een derde erkende partij.

Hoe lang persoonsgegevens bewaren
Ruimtespeler bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ruimtespeler verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ruimtespeler gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Google Analytics
Om inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van de website maakt Ruimtespeler gebruik van Google Analtyics.

Social media
Op de website staan social media knoppen. Door gebruik te maken van deze social media deel je mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in je browser. Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ruimtespeler en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar else@ruimtespeler.nl. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ruimtespeler neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw verbinding met onze website is versleuteld door middel van een SSL certificaat. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.  Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die je met me deelt via de website niet inzien.

Wijzigingen
Ruimtespeler zal de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen om deze up-to-date te houden. Raadpleeg daarom regelmatig de privacyverklaring. Wanneer er grote wijzigingen gedaan worden, zullen deze ook per mail worden aangekondigd naar de mensen die op de mailinglijst staan.

Opgesteld te Harderwijk, juli 2019
Aangepast, september 2019