else@ruimtespeler.nl | 06 33 102 162

RUIMTESPELER ELSE

RUST ERVAREN

Rust in het dagelijkse leven ervaren is iets wat me al jaren fascineert. Hoe fijn zou het zijn als we ondanks onze drukke levens, rust ervaren? Heerlijk toch! Om te ontdekken wat rust kan brengen schenk ik aandacht aan zowel het woon- als het persoonlijke verhaal. Het is mijn ervaring dat beide veel vertellen over de persoon en dat daarin antwoorden gevonden kunnen worden. De indeling in huis, het materiaalgebruik, aandacht voor waar laten we onze spullen. Maar ook aandacht voor het 'gewone' verhaal. Wat willen we ervaren in ons dagelijkse leven en hoe kunnen we daar ruimte voor creëren? Alles met het doel om thuis rust te ervaren. Want rust in huis betekent rust in het hoofd.

De herkenning in het verhaal

In de loop der jaren heb ik vanuit eigen ervaring ontdekt dat een woonverhaal een mooie spiegel is van het persoonlijke verhaal. Zelf heb ik een periode gekend waarin de onrust de overhand nam. Dit was voelbaar en zichtbaar bij mezelf en in huis. Ik ontdekte dat wat ik in huis ervaarde een reflectie was van hoe ik de dingen in mijn dagelijkse leven ervaarde. Door aandacht te schenken aan zowel mijn woonverhaal als mijn persoonlijke verhaal ben ik rust en overzicht gaan ervaren. Stapje voor stapje. Door ruimte te creëren voor mezelf en mijn wensen en te kiezen voor persoonlijke ontwikkeling maar ook door letterlijk ruimte te creëren in huis en bewust naar mijn woonverhaal te kijken.

Om daar extra kennis en vaardigheden in op te doen heb ik me op verschillende manieren verdiept in zowel de mens als de omgeving. Door het volgen van diverse (coach)opleidingen, trainingen, cursussen en door vele boeken te lezen. De voor mij zeer waardevolle Feng Shui opleiding die ik succesvol heb afgerond aan de Feng Shui Academie van Nina Elshof, heeft een grote rol gekregen in mijn werkzaamheden. Feng Shui ervaar ik als een waardevolle filosofie die er op gericht is harmonie te creëren tussen de mens en de omgeving. Het sluit daarmee prachtig aan op de visie van Ruimtespeler.

Vanuit mijn persoonlijke ervaringen, mijn passie voor wonen, de interesse in de mens en als Feng Shui en Nine Star Ki professional, inspireer ik met veel enthousiasme andere mensen bij hun ontdekkingstocht naar rust in huis en hoofd.

Wie ik ben

Else van Beek
Ruimtespeler
Mama van Maas
Vrouw van Jules
'Gewoon' mezelf

Kenmerkend Else

Luchtigheid
Eenvoud
Openheid
Intuïtie
Snelheid

Ruimtespeler is

Passie voor wonen
Interesse in de mens
Spelen met ruimte
Delen van verhalen
Rust ervaren

Het woord ruimte is veelzeggend...

◊  Ruimte in huis
◊  Ruimte voor jezelf
◊  Bewegingsruimte ervaren in het dagelijkse leven
◊  Ervaren hoe opruimen fysieke en mentale ruimte creëert
◊  Ruimte voor nieuwe ideeën
◊  Jezelf ruimte geven om te ontdekken wat goed voelt en wat bij je past
◊  Ruimte om te puzzelen en te spelen met je verhaal
Daarom Ruimtespeler!

Plezier hebben

Het blijkt keer op keer dat het spelen met de ruimte in huis effect heeft op hoe mensen zich voelen en hoe ze het dagelijkse leven ervaren. Omdat de veranderingen zo voelbaar en zichtbaar zijn is de voldoening vaak groot. Dit terwijl de veranderingen klein en snel kunnen zijn.

De aha momentjes zien ontstaan, de rust die vrouwen ervaren om voor zichzelf ruimte te creëren, schenkt hen voldoening maar ook mijzelf. Het is een samenwerking met een dosis enthousiasme en een lach. Want ja, het zijn soms persoonlijke dingen die we bespreken maar het is vooral ook mijn streven mensen plezier te laten ervaren bij het spelen met de ruimte.

Wil je ontdekken wat Ruimtespeler voor jou kan betekenen? Voel je vrij om je vragen aan me te stellen.